חזון המכללה

המכללה מקנה השכלה אקדמית וטכנולוגית ברמה גבוהה המאפשרת הצלחה והשתלבות בשוק העבודה ופותחת בפני בוגריה אופקים להובלת הכלכלה והחברה בישראל.

 

להובלת הכלכלה והחברה בישראלהעקרונות שהמכללה תקיים:

התחדשות: פיתוח דינמי של המגמות השונות שפועלות במכללה ופתיחת מגמות חדשות המותאמות למציאות בחברה הערבית.

פתוחה: בניית מנגנוני דיאלוג פתוח ואחראי בין הממסד במכללה לסטודנטים ולארגונים הרלוונטיים.

מתפתחת: הכשרה מקצועית של מרצי המכללה והעצמת האחריות האישית של הסטודנטים כמובילים וכמנהיגים.

קהילתית: טיפוח אחריות לקהילה. זיהוי צרכים בקהילה וטיפול בהם במסגרת המכללה.